Spis treści

Co to jest PKK?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to elektroniczny dokument, generowany w systemie przez wydział komunikacji starostwa powiatowego, zawierający dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy.
Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

Do wyrobienia PKK potrzebne są dokumenty:
 • wypełniony formularz (druk) wniosku
 • dowód tożsamości,
 • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem,
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1),

Kategoria A

Wymagany wiek Cena kursu
24 lata* 2800 zł

*20 lat, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2

**2800zł na Gladius -> 3000zł kiedy zdajesz na jednym z naszych motocykli, zapewniamy godzinny trening gratis przed Twoim egzaminem oraz wspieramy logistyczne podczas sprawdzianu

Możesz zdawać egzamin na swoim motocyklu szkoleniowym! czytaj wiecej


Kategoria A prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem (motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.

Uwaga!
Wilk umożliwia podstawienie motocykla na egzamin, dokladnie takiego, na którym jest szkolony kursant!
Można zdawać egzamin na "swoim" motocyklu szkoleniowym.

Kategoria AM

Wymagany wiek Cena kursu
14 lat 1050 zł (5h jazdy) 1550 zł (10h jazdy)

Kategoria AM prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h,
 • czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

Kategoria A1

Wymagany wiek Cena kursu
16 lat 2400 zł

*2600zł kiedy zdajesz na jednym z naszych motocykli, zapewniamy godzinny trening gratis przed Twoim egzaminem oraz wspieramy logistyczne podczas sprawdzianu

Możesz zdawać egzamin na swoim motocyklu szkoleniowym! czytaj wiecej


Kategoria A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria A2

Wymagany wiek Cena kursu
18 lat 2800 zł

*2800zł na Gladius -> 3000zł kiedy zdajesz na jednym z naszych motocykli, zapewniamy godzinny trening gratis przed Twoim egzaminem oraz wspieramy logistyczne podczas sprawdzianu

Możesz zdawać egzamin na swoim motocyklu szkoleniowym! czytaj wiecej


Kategoria A2 prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

Kategoria B

Wymagany wiek Cena kursu
18 lat 2800 zł

Jazdy uzupełniające koszt jednej godziny to 140 złotych,ale szkolenie dwu godzinne to tylko 220 złoty. im wiecej godzin tym niższa cena za jedną godzinę


 • U nas masz wybór możesz szkolić się i zdawać na HYUNDAI i20 lub na TOYOTA YARIS ,którą podstawimy na egzamin
 • Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu),
  • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg),
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

  Kategoria B (ze skrzynią automatyczną)

  Wymagany wiek Cena kursu
  18 lat 3200 zł

  Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu),
  • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg),

  Kategoria B+E

  Wymagany wiek Cena kursu
  18 lat 1850 zł

  Ten kurs zawsze robimy ekspresowo i zdajesz tym samym zestawem ktorym sie uczysz


  Kategoria T jest dopisywana do prawa jazdy automatycznie!


  Kategoria B+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.

  Kategoria B+ETen kurs zawsze robimy ekspresowo i zdajesz tym samym zestawem ktorym sie uczysz

  Ponadto kategoria B+E uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) oraz pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Jednak zespół pojazdów nie może składać się z więcej niż trzech pojazdów. Osoba posiadającą prawo jazdy kat. B i C+E lub B i D+E posiada uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów wynikających z kategorii B+E.

  Copyright © 2016 Autowilk | Design & code by Mateusz Szałowski