Profil kandydata na kierowcę

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to elektroniczny dokument, generowany w systemie przez wydział komunikacji starostwa powiatowego, zawierający dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy. Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

Do wyrobienia PKK potrzebne są dokumenty:

Warto przeczytać

Copyright © 2016 Autowilk | Designed by Mateusz Szałowski