Egzamin teoretyczny

Ukończenie kursu pozwala kandydatowi na zapisanie się na egzaminy. Podejście do "teorii" kosztuje 30 zł, a do "praktyki" - 140 zł. By móc przystąpić do części praktycznej, trzeba najpierw zdać egzamin teoretyczny, który składa się z 32 pytań. Egzaminowany ma 25 minut by odpowiedzieć na wszystkie z nich. Przy każdym pytaniu w teście prawidłowa jest jedna odpowiedź i nie ma możliwości powrotu do wcześniejszego pytania. Suma możliwych do zdobycia punktów wynosi 74, a do zaliczenia egzaminu potrzebnych jest min. 68 pkt.

Egzamin praktyczny

Następnie kandydata czeka egzamin praktyczny, który rozpoczyna się na placu manewrowym, gdzie egzaminator sprawdza umiejętność przygotowania do jazdy (zapięcie pasów, ustawienie lusterek itp.). Przyszły kierowca musi również wykazać się umiejętnością sprawdzenia stanu technicznego pojazdu (kontrola świateł, czy poziomu płynów). W dalszej części kandydat wykonuje obowiązkowe manewry, takie jak: jazda po łuku przodem i tyłem (przy korzystaniu z lusterek), zatrzymanie w wyznaczonym miejscu, ruszanie pod górkę (auto nie może stoczyć się na więcej niż 20 cm).

Później egzaminowany wyjeżdża na miasto. W trakcie przejazdu (powinien on trwać ok. 40 minut) egzaminator zleca określone zadania. Wśród nich są: jazda drogami jedno i dwukierunkowymi, parkowanie, przejazdy przez skrzyżowania itp. Wynik negatywny otrzyma kierowca, który spowodował zagrożenie w ruchu, lub dwukrotnie nieprawidłowo wykonał to samo polecenie egzaminatora.

Od początku 2015 roku egzaminatorzy zwracają uwagę na jazdę ekologiczną. Przyszły kierowca musi jechać tak, by ograniczyć zużycie paliwa. Powinien również potrafić hamować silnikiem. Dodatkowo zmiana biegów musi następować przy obrotach na poziomie 3-4 tys. Pierwsze cztery biegi muszą zostać wrzucone jeszcze zanim pojazd osiągnie prędkość 50 km/h.

Jeżeli sposób przeprowadzania egzaminu jest naszym zdaniem niewłaściwy, lub uważamy, że zostaliśmy pokrzywdzeni, możemy złożyć skargę do dyrektora ośrodka egzaminacyjnego. Pamiętajmy, że praktyczne egzaminy są nagrywane, a wideo z dźwiękiem jest przechowywane przez 14 dni. Jeżeli WORD przyzna rację egzaminowanemu, ma on prawo do bezpłatnego powtórzenia egzaminu.

Źródło: www.motofakty.pl

Warto przeczytać

Copyright © 2016 Autowilk | Designed by Mateusz Szałowski