Odbiór prawa jazdy

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu, kierowca może udać się po odbiór uprawnień. Prawo jazdy wydaje za opłatą starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Opłat (100 zł za wydanie dokumentu i 50 gr opłaty ewidencyjnej) można dokonać w kasie lub na konto Urzędu. Na odbiór prawa jazdy czeka się z reguły ok. tydzień-dwa, a maksymalnie - miesiąc.

Warto przeczytać

Copyright © 2016 Autowilk | Designed by Mateusz Szałowski